Pravidlá súťaže

Organizátor súťaže

Organizátorom súťaže je spoločnosť SANLUX s. r. o., IČO: 54174660, DIČ: 2121588854, IČ DPH: SK2121588854, zapísaná v OR MS Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 156251/B, so sídlom Lermontovova 911/3, 811 05 Bratislava – Staré Mesto

Termín a miesto konania súťaže

Súťaž prebieha vždy v termíne, ktorý je uverejnený v príspevku vyhlásenej súťaže na platforme Instagram.

Platné podmienky účasti v súťaži

 1. Súťaž je určená pre účastníkov starších ako 18 rokov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky.
 2. Súťaže sa môžu zúčastniť používatelia platformy Instagram, ktorí sa zapoja do súťaže na Instagramovom profile sanlux.sk a splnia platné podmienky pre účasť v súťaži.
 3. Zapojením sa do súťaže používateľ súhlasí s podmienkami súťaže.
 4. Podmienky pre účasť v súťaži sú: správne zodpovedaná súťažná otázka a splnenie stanovených podmienok.
 5. Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci organizátora súťaže, ako aj osoby spolupracujúce, alebo im blízke. 

Výhry a žrebovanie výhercov

 1. Výhry (ceny), ktoré je možné vyhrať v súťaži sú stále uvedené pri vyhlasovaní súťaže organizátorom.
 2. Organizátor súťaže vyžrebuje výhercu, ktorý splnil podmienky súťaže.
 3. Organizátor vyhlási výhercu po ukončení súťaže a splnení platných podmienok súťaže.
 4. Výherca je povinný poskytnúť údaje (meno a priezvisko, platnú adresu pre doručenie, telefónny kontakt a emailovú adresu) organizátorovi pre zaslanie výhry. Pri nesplnení tejto podmienky nebude možné výhru odovzdať výhercovi.
 5. Výhry nie sú právne vymáhateľné a nie je možné ich preplácať.
 6. Nevyzdvihnuté výhry prepadajú organizátorovi súťaže.

Osobné údaje

Účastník súťaže súhlasí s poskytnutím svojich údajov organizátorovi. Informácie/údaje, ktoré poskytne súťažiaci organizátorovi súťaže, budú použité na kontaktovanie výhercu a môžu byť použité na marketingové účely. Bližšie informácie týkajúce sa podmienok ochrany osobných údajov sú zverejnené na webovej stránke https://www.sanlux.sk/podmienky-ochrany-osobnych-udajov/

Osobitné ustanovenia

 1. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže používateľov, ktorých aktivita naznačuje podvodné, podozrivé alebo neštandardné správanie, ktoré by mohlo narušiť riadny chod súťaže, prípadne inak poškodiť meno organizátora, alebo inak obťažovať ostaných súťažiacich, a používateľov, ktorých správanie uráža ľudskú dôstojnosť, alebo odporuje dobrým mravom.
 2. Organizátor si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu súťaže, zrušenie súťaže, zmenu termínu súťaže
 3. Organizátor nie je zodpovedný za výpadky, alebo nefunkčnosť sociálnych sietí, na ktorých vyhlasuje súťaž.